Същност на биологичното земеделие

Биологичното (органичното, екологичното) земеделие  е практическо използване на екологията в селскостопанското производство.

 Пълната дефиниция на Министерство на земеделието в САЩ е: “Биологичното земеделие е система за производство с намалено или изключено прилагане на синтетични минерални торове, пестициди, регулатори на растежа и стимулатори в животновъдството”, което зависи от сеитбообращенията, оползотворяването на растителните остатъци, отглеждането на легуминозни култури, зеленото торене и провеждането на биологична борба с вредителите, болестите и плевелите. Употребява се и кратка дефиниция в чисто екологичен аспект: Биологичното (органичното) земеделие е агрономия плюс приложна екология плюс опазване на околната среда.

Пазарът на биологични продукти е един от най-бързо развиващите се пазари в световен мащаб. Годишно нараства с 10-15%. Като абсолютна стойност това е около 5 млрд.долара. През 2003 г. световната пазарна стойност на биологичните продукти достига 25 млрд. долара. През 2006 г. тя вече е около 40 млрд. долара, а през 2007 г. – повече от 46 млрд. долара. Пресните продукти са водещата биологична продуктова категория, допринасяща за около 1/3 от пазарните приходи. Най-големите потребители на биопродукти са Северна Америка и Европа. Характерно за тези два пазара е, че предлагането изостава от търсенето и се налага внос, най-вече на месо и млечни продукти, от Южна Америка, Азия и Австралия.

В Европа ръстът на пазара през 2001 г. спрямо 2014 г. е бил от над 10%. Но според мнения на експерти, настоящата икономическа криза вече оказва негативно влияние върху тенденцията за ръст в сектора. Впечатляващи са данните за развитието на биопазара в САЩ – ако продажбите на биопродукти през 2000 г са възлизали на 1 млрд. долара, то през 2011 г. вече са достигнали 25 млрд. долара, т.е. за 11 години увеличението е 25 пъти. Причината е нарастващото търсене и склонността на купувачите да заплатят по-високи цени, но да се хранят здравословно.

{START_COUNTER}